Al meer dan 15 jaar een begrip!

Over ons

Historie veehouderij familie Veldstra

Sinds 1962 boeren wij, de familie Veldstra, op de stelpboerderij aan Jinshúzen 2 te Akkrum.

Wiebren Veldstra en Akke de Jong kwamen vanuit Olterterp naar Akkrum  vanwege de betere uitbreidingsmogelijkheden. De 40 melkkoeien werden in die tijd in een grupstal gemolken.

Zoon Fedde Veldstra zette samen met zijn vrouw Siemy de Jong de veehouderij in 1972 voort en bouwde de 1e ligboxstal. De melkkoeien werden gemolken in een visgraadmelkstal. In 1999 werd de 2e ligboxstal met carrouselmelkstal gebouwd. De veehouderij was ondertussen uitgegroeid naar ca. 200 koeien.

Sinds 2004 voert kleinzoon Wiebren Veldstra met zijn vrouw Veroni Lenes de bedrijfsvoering van de veehouderij. Zij zijn daarmee de 3e generatie Veldstra op dit bedrijf. Momenteel worden er ongeveer 140 melkkoeien gemolken. Van een gedeelte van de verse melk wordt ijs gemaakt voor onze IJsboerderij Boereiis. Het overige deel van de melk wordt geleverd aan Friesland Campina. De koeien gaan gedurende de zomermaanden het land in om van het verse gras te kunnen grazen. De koeien krijgen naast het weidegras, kuilgras, krachtbrok en vezels bijgevoerd.

Sinds 2012 vindt in het kader van de duurzaamheid een gedeelte van de energielevering plaats via zonnepanelen, die geplaatst zijn op het dak van de ligboxstallen. Zo kan er op een duurzame manier boerenijs geproduceerd worden.

Sinds 2015 worden de koeien m.b.v. een automatisch melk systeem (AMS Lely) gemolken.